Human Animals

“Czyż miłość to nie jest właśnie: dwoje zwierząt, które się pożądają do utraty zmysłów?”